Aparati i uređaji za domaćinstvo

Oprema i uređaji koji se koriste u domaćinstvu predstavljaju jedan od najširih segmenata potrošačkih dobara koji se koristi u savremenom društvu
Postavi opadajuće sortiranje
  1. Pogledaj preostalih 634 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje
Generalno reč je o čitavom spektru proizvoda koji su namenjeni svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu sa ciljem unapređenja kvaliteta života. Čitav je spektar proizvoda za kuću koji mogu biti mehanička pomagla za domaćinstvo ili električni uređaji namenjeni upotrebi u kuhinji ili u ostalim aspektima svakodnevnog života. Osnovna odlika svih ovih uređaja jeste njihova funkcija unpređenja konfora življenja. Danas je reč o segmentu koji obuhvata široku paletu proizvoda a inovacije postojećij proizvoda i konstrukcija potpuno novih proizvoda su imanentni ovom proizvođačkom sektoru.
Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana