Odvlaživači za vazduh aparati protiv vlage

Odvalivači vazduha su mali kućni aparati namenjeni odvlaživanju vazduha u prostorijama odnosno sprečavanju kondenzacije. Ovi uređaji imaju namenu u hladnijem i vlažnijem periodu kada i može doći do stvaranja kondezata u zatvorenim prostorijama.
Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje
Adekvantna vlažnost vazduha u prostoriji je veoma važna, jer ne samo da omogućava lakše disanje, već poboljšava imuni sistem i smanjuje iritaciju očiju i kože usled suvog vazduha. Zato su ovlaživači vazduha pravi odgovar na suv vazduh u prostorijama

Visoka vlažnost nastaje zbog nemogućnosti adekvatnog provetravanja kada se mogu stvarati buđ i plesni. Odvlaživač je prenosivi uređaj koji skuplja kondenzovanu vlagu u posudu, na taj našin se lako i efikasno uklanja valaga iz prostorije. Odvlaživači imaju mogućnost automatskog uključivanja i isključivanja. može se reći da su ovi uređaji u suštini aparati protiv visoke vlažnosti u prostorijama

Intenzivno odvlaživanje prostora sa velikom brzinom rada ventilatora, čime se povećava učinak sušenja odeće u prostoru

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana