Prečistači vazduha

Koji prečistač vazduha kupiti? kakva su iskustva? koji je najbolji prečistač vazduha? To su često postavljena pitanja

Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

Zagađenje vazduha mikro čestiacama dominantno u gradovima u kretičnim periodima godine dostiže veoma visoke vrednosti. Posebno su na udaru deca i osetljive osobe. Generalno rešavanje problema je dugotrajan i kompleksan proces. Ono šta je moguće učiniti jeste implementacija rešenja na mikro nivou odnosno postavlajnje prečišćivača u zatvorenim prostorijama. Osnovni parametri na koje treba obratiti pažnju prilikom nabavke prečistivača vazduha jesu brzina isporuke čistog vazduha i kvadratura prostorije za koju se preporučuju. Takođe, potrebno je obratiti pažnju na broj filtera i funkcije koju filteri vrše. Prvi nivo prečišćavanja je prečišćavanje HEPA filterom gde se vrši odstranjivanje mehaničkih čestica, zatim sledi prečišćavanje filterom sa aktivnim ugljenikom i na kraju UV prečišćavanje i generisanje negativnih jona. Savremeni prečišćicači vazduha za prostorije opremljeni su LCD displejima , daljinskom kontrolom i tajmerima sa višestepenim režimima rada.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana