Poštanski sandučići za kuće i stanove

Poštansko sanduče je boks za poštu koji je sastavi element svake adrese bilo da je reč o kući ili stanu. U poštansko sanduče mogu se ubaciti obične pismonosne pošiljke
Koristi se i naziv poštanski kovčežić jer se pod terminom poštansko sanduče podrazumeva i sanduče u koji Poštari ubacuju dolazna pisma korisnicima u stambenim zgradama. Prvi poštanski sandučići su se pojavili u Parizu 1653, smatra se, u Berlinu 1766. godine a na teritoriji Austrougarske oko 1850. U srbiji na ulicama Beograda prvi put su postavljeni 1863 što je i objavljeno u “Srbskim novinama” 17. avgusta 1863. Prvi sandučići su bili od drveta i rok trajanja im je bio kratak. Kasnije su zamenjeni metalnim.
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana