Stabilizatori napona za kućne aparate i uređaje

Stabilizatori napona su uređaji koji strujni napon stabilizuju odnosno ujednačavaju pre nego sto se njima napaja neki od električnih uređaja. Koriste se pre svega kada dolazi do česte i značajnije promene strujnog napona sto može uticati ne samo na rad električnih uređaja već može doći i do njhovog pregorevanja
Ne možemo pronaći proizvode koji zadovoljavaju traženo.
Električni napon predstavlja razliku električnih potencijala između dve tačke u prostoru. Izražava se jedinicama koje se nazivaju volti. Jedinica za napon je svoje ime dobila po prezimenu čuvenog italijanskog fizičara i naučnika Aleksandru Volti koji je izumitelj prve hemijske baterije. Razlika električnih potencijala se može definisati kao uzrok kretanja elektriciteta kroz provodnik. U doba izumljivanja električnog napona odnosno primećivanja ove pojave električni se potencijal zvao pogrešnim imenom-elektromotornom silom. Napajanje posebno elektronskih osetljivih uređaja mora biti stabilno i bez oscilacija jer je to preduslov rada u suprotnom dolazi do njhovog pregorevanja
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana