Tende za terase

Tenda za terasu kosristi se kao zaštita od sunca i neželjenih pogleda okoline

Povezane kategorije

Tende za terase se instaliraju na objekte i njihovim razvlačenjem se praktično vrši nadkrivanje i zaštita od različitih vremenskih uslova. Tende mogu biti za natkrivanje i to kao mehaničke ili sa elektromotorom. Takođe, postoje i vertikalne odnosno bočne tende za terase a njihova osnovna funkcija pored zaštite od sunca je i zaštita od vetra i neželjenih pogleda sa susednih terasa ili dvorišta 

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana