Prekrivači i podloge za bazene

Prekrivke za bazene su ukrojeni prekrivači za dvorišne bazene. Izrađeni su od PVC materijala namenjeni prekrivanju bazena noću ili u periodu kada se ne koriste a napunjeni su vodom. Štite od insekata, prašine i drugih tvari koje mogu zaprljati vodu
Ne možemo pronaći proizvode koji zadovoljavaju traženo.
Sa druge strane podloge se postavljaju na propremljenu površinu a zatim se na njih instalira bazen. Na taj način se štiti sam bazen i produžava se njeg vek upotrebe
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana