Motokultivatori za savršenu baštu - poruči online

Motokultivatori za freziranje u kultiviranje bašti, malina, voćnjaka, raznih zasada

Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

Motokultivatori su nezamenjivi alati za ljude koji se bave baštovanstvom. Ovo su manje baštenske mašine i namenjene su obradi zemlje i pripremiti je za uzgoj voća, povrća i cveća. Brojne su prednosti uzgoja svopsvenih proizvoda ili proizvodnje za tržište a bilo koje i ole ozbiljnije obrađivanje bašte zahteva odgovarajući model kultivatora za baštu. 

Ove baštenske mašine za obradu zemlje mogu biti benzinske, dizel, alektrične i akumulatorske poljoprivredne mašine. Osnovna funkcija je kultiviranje zemlje postupkom freziranja usitnjavanja i pripreme za sadnju. Mogu imati i dodatne funkcije kao što su priključni plugovi za oranje ili vađenje krompira, čeone kose za košenje trave, priključi za prikolice, grtalice za sneg isl

Benzinski motokultivatori najviše se upotrebavljaju za kultiviranju zemljišta u voćarstvu, povrtarstvu i održavanju bašti. Kultiviranje  je klasična agrotehnička mera koja bazično predstavlja provetravanje zemljišta što omogućava aktivaciju aerobnih organizama koji vrše mineralizaciju površina pod kulturama i pripremu za đubrenje i sadnju.

Konstrukcija motokultivatora
Motokultivatori se sastoje od pogonskog motora, upravljačkog dela i freze odnosno motičica za kopanje koje rotiraju oko osovine i vrše freziranje zemljišta. Prilikom korišćenja ove alatke neophodno je postupati sa pažnjom i pridržavati se svih mera zaštite i bezbednosti.

Električni motokultivatori za baštu
Električni motokultivatori su manji i laganiji uređaji koji se odlikuju lakom manipulacijom i malom težinom koja je ispod 20 kilograma. Idealni su za rad u plastenicima, nema izduvnih gasova.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana