Satori za kampovanje

Prve šatore su koristili nomadski narodi kao prenosne domove a taj vid stanovanja i način života prisutan je u ljudskim zajednicama od davnina. Danas se šatori koriste i za rekreaciju i kampovanje odnosno boravak u prirodi
Ne možemo pronaći proizvode koji zadovoljavaju traženo.
Veličina koju ima šator varira u zavisnosti od potreba i kreće se od singl šatora za jednu osobu do šatora za veći broj osoba. Šatori se izradjuju se od različitih materijala a može se reći da ih karakterišu osobine sa su nepropusni za vodu i vetar i stite od sučevih zraka odnosno UV su protektirani. Šatori za kampovanje predstavljaju neizostavnu kampersku opremu prilikom dužeg boravka u prirodi. Sastoje se od listova tkanina ili drugih materijala vezanih za okvir stubova ili prikačenih na konopac. Šatori predstavljaju opremu koja stiti od vremenskih uslova ali i od insekata i ostalih spoljnih uticaja. Šatori mogu biti slobodno stojeći ili vezani za zemlju, veliki šatori su obično usidreni i koriste užad vezanu za klinove. Pored boravka u prirodi šatori su danas popularna oprema prilikom letovanja kao vid smeštaja a takođe i prilikom putovanja koja uključuju posete festivalima koji obezbešuju posebne prostore za postavljanje šatora i svu potrebnu prateću infrastrukturu
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana